KURS: SANAT TERAPİ-NÖROBİLİM

15 Ara 2019
10:30 - 12:45
HİPOTALAMUS SALONU

KURS: SANAT TERAPİ-NÖROBİLİM

  • Sanat Terapi Alanına Bakış: Salime Yılmaz Altunbay

Sanat ve bilim her zaman bir arada olmuştur. Beyin plastisitesi, elastisitesi önemlidir. Ayakta Kalmak için yaratıcılık pozitif bir kelimedir. Sanat pratiği canlı olduğunda; ifadeler Üretildiğinde, dans edildiğinde, çizildiğinde, yazıldığında, müzik, resim, şiir, şarkı, sinema, masal ile ilham bol tutulursa hayata karşı dayanıklılık da artar.

İnsan iyileşir. (1) psikolojik, Kişisel, duyusal gelişimin iyileşmeleri için yapılan sanat terapide amaç, sanat yoluyla estetik Mesafeyi kazandırmaktır. Yaşam gücü ve cesaret kazanılır. Sanat terapi eğitimi almış Uzmanlar tarafından uygulanır (2).

Uygulamada; anda olmak önemlidir. Duygulara Odaklanılır. İhtiyaç belirlenir ve sorunun üzerinde durulur. Sanatsal aktivite görsel, duygusal Ve davranışsal çıktıları birleştirir. Sanat terapisi, değişimi tetiklemek veya desteklemek için bilişsel, duygusal ve ilişkisel unsurları bütünleştirir.

Bu işlemlerin her biri, iyi tanımlanmış Biyolojik ağların aktivasyonunu gerektirir. Beyin bölgeleri arasındaki ara bağlantılar, görsel ve Duyusal girdi, bilişsel ve duygu işleme ve motor çıktıların entegrasyonunu kortikal ve subkortikal yollar sağlar.

El-göz koordinasyonu için, görsel bilgilere erişimi sağlamak, Kavrama ve gönüllü hareketlerin kontrolünü sağlamak için kortikal motor sistemlerine bağlandığı görsel işleme akışları aracılığıyla iletilir. Ayrıca, motor öğrenmeye ve ince motor kontrolüne kortikal motor alanlarla da bağlantıları olan serebellum aracılık eder.

Böylece, el-göz koordinasyonu ve ince motor becerileri pratikle öğrenilebilir ve geliştirilebilir; bu bilgi, bir sanat için başarılı bir şekilde sanat terapisine katılmak için sanatta önceki eğitimin veya becerinin gereksiz olduğunu açıklamak için faydalıdır.

Duyusal görsel uyarıcılar kortikal ve subkortikal yollar yoluyla amigdalaya iletilir. Aynı zamanda duyusal motor davranışlarına Aracılık etmek için sensörimotor ve motor alanlarını etkileme kapasitesine sahiptir. Sanat Yapma görsel, duygusal ve bilişsel işlemenin toplam entegrasyonu olan bir motor çıktısı sağlayarak kim olduğumuzu ve nasıl hissettiğimizi yansıtır.

Sinirbilim alanındaki ilerlemeler, Mesleğe destek temeli oluşturmak için bilgi ve araçları kullanma fırsatından yararlanarak, sanat terapisindeki bilimsel araştırmaları ve en iyi uygulamaları desteklemek için kullanılabilir. Örneğin, klinik gözlemlerden ve önceki literatürden elde edilen bir çerçevenin kullanılması, sanat terapisi mekanizmalarının sinirbilim ile nasıl desteklendiğini tanımlamaya yardımcı olur:

(a) sanat yapma süreci ve yapıtın kendisi, sözlü anlama ve anlamada yardımcı olan Bütünleyici tedavi bileşenleridir.

(b) yaratıcı anlatım (ifade etme) iyileştirici ve yaşamı İyileştiricidir. (c) kendini ifade etmek için malzemeler ve yöntemler kullanılır, duygusal self regülasyona yardımcı olur ve özel şekillerde uygulanır. Bu ilkeler içerisindeki klinik Yaklaşımları ve araştırma yörüngelerini kavramsallaştırmak, sanat terapisinde yer alan çoklu bileşenleri düzenlemeye ve pratik ve araştırmanın tartışılacağı bir temel sağlamaya yardımcı olur.

Anatomik bağlantılar ve destekledikleri işlemler hakkında doğru bilgi, klinisyenler Tarafından tedaviyi bilgilendirmek için kullanılabilir. Duyguların sanat yapımına etkileri için; sinirsel temelin anlaşılması, hastaları bu konuda bilgilendirmek için farklı karmaşıklık Seviyelerinde kullanılabilecek basitleştirilmiş açıklamalar, diyagramlar ve metaforların Tanımlanması için kullanılabilir. (3)

  • Katılım Ücreti: 100 TL
  • Kontenjan: 20 Kişi
  • Katılım için: kayit@ucuncunorobilimkongresi.com