KURS: OYUN TERAPİSİ

15 Ara 2019
14:00 - 16.00

KURS: OYUN TERAPİSİ

 • Oyunun Nöronlarla Oyunu: Sevcan Karakoç Demirkaya
  • Oyun, fiziksel ve zihinsel yeteneklerle, sosyal uyum ve duygusal olgunluğu geliştirmek amacıyla gerçek yaşamdan farklı bir ortamda yapılan, sonunda maddi bir çıkar sağlamayan, kendine özgü belli kurallara sahip, sınırlandırılmış yer ve zaman içinde süren, gönüllü katılım yoluyla toplumsal grup oluşturulan ve katılanları tümüyle etkisi altına alan eğlenceli bir etkinliktir. Çocukların dil gelişimleri, bilişsel gelişimlerine bağlı olmaktadır.
  • Ancak çocukların kendi dünyalarında olup bitenlere yönelik iletişimi genellikle çeşitli yollarla (oyun, resim vb.) ve sembolik araçlarla (oyun hamuru, oyuncaklar vb.) kurdukları görülmektedir. Bu durum, çocukların kelime dağarcıklarının sınırlı olmasına bağlı olarak gelişmekte ve özellikle sanatsal çalışmaların ya da çeşitli materyallerin kullanımıyla kendilerini daha rahat ifade edebilmelerine neden olmaktadır.
  • Bu bağlamda yetişkinler için psikoterapi ve danışma ne ise çocuklar için de oyun terapisi odur. Oyun terapisi malzeme olarak “çocuğun oyununu” kullanır. Tanısal gözlem ve terapötik müdahaleler de oyun terapisinin kapsamındadır. Nörodramatik oyun da dahil olmak üzere erken çocukluk dönemindeki oyunların nörogenez üzerine olumlu etkisine dair veriler bulunmaktadır.
  • Çocukların, gelişimsel yönden sağlıklı olabilmesi için beslenme, uyku vb. gereksinimleri kadar oyuna da ihtiyaç duyulmaktadır. Nörogelişimsel bozukluk şüphesi olan çocuklarda oyunla klinik belirtilerde düzeltme olduğuna dair yayınlar bulunmaktadır.
  • Oyun terapisinde uygulamada kullanılan türe göre çeşitli teknikler mevcuttur. Yönlendirmesiz psikodinamik oyun terapileri, çocuk merkezli (Axline tarzı) oyun terapileri, ilişki ve bağlanma temelli Theraplay, kum tepsisi terapisi, gelişimsel sorunları olan çocuklarla yerde oyun (floortime), bilişsel davranışçı oyun terapileri gibi farklı yaklaşımlar bulunmaktadır.
  • Bu kursta oyun terapileri ve tedavi edici yönünü vurgulayarak, oyun terapilerine giriş bilgileri sunulacak ve bazı teknikler katılımcılar ile birlikte uygulanacaktır.
 • Katılım Ücreti: 100 TL
 • Kontenjan: 45 Kişi
 • Katılım için: kayit@ucuncunorobilimkongresi.com