KURS: DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİNDE VESTIBÜLER SİSTEMİN ÖNEMİ

15 Ara 2019
16:15 - 18:00

KURS: DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİNDE VESTIBÜLER SİSTEMİN ÖNEMİ

Beynin duyusal girdiyi nasıl işlemlediğini ve bunun motor, davranış, duygu ve dikkat cevapları üzerine etkilerini nörolojik bir yapıya oturtan teoriye duyu bütünleme teorisi diyoruz. Duyu bütünleme teorisinden köken alan anlamlı ve hedefe yönelik aktiviteler içinde arttırılmış duyusal girdileriyle bireyin sinir sisteminin işleyişinin geliştirilmesini hedefleyen terapi modeli ise duyu bütünleme terapisidir. Ayres duyu bütünleme müdahalesi çocuk tarafından yönetilen ve oyuna davet eden, sevilen eğlenceli bir ortamda gerçekleşen özel bir terapi modelidir.

Duyusal girdiler beynin şekillenmesi davranışın düşünce ve duyguların oluşması için önemlidir ayrıca beyne vücudun kendisi ve dış ortam hakkında bilgi sağlar. Vesibular sistem ise bize hareket edip etmediğimizi, ne hızla ve hangi yöne hareket ettiğimizi anlamamızı sağlayan yer çekimi hissidir (ganz, 2005). Vücuda giren vestibüler duyu girdileri diğer gelen duyusal girdilerle birleşir ve değerlendirilmek üzere sinir sistemine gönderilir. Vestibüler sistem normal çalıştığında, doğum öncesinden başlayarak ölüme kadar daimi bir duyu akımı oluşturur. Vestibüler uyarılar görsel ve proprioseptif bilgilerle bir araya gelerek bize uzayda nerede olduğumuzu söylerler. Bu bilgiler hareket etmemizi, cisimleri algılamamızı sağlarlar.

Vestibüler duyu, bireyin hareket duyusudur. Vestibüler sistemin organizasyonunda; başın pozisyonu, vücut pozisyonundaki değişmeler, koşma ve dönme hareketleriyle oluşan uyarılar ve titreyen bir şeye dokunmak bu duyu akımını arttırıcı şekilde uyarır. Vestibüler ve proprioseptif uyuranlar, düşmek üzereyken, beyni muhtemel yaralanmalara karşı uyarırlar ve bu uyaranlar koruyucu ekstansör refleksi harekete geçirerek kişinin kendini korumasını sağlar. Başın hızlı hareketleri sırasında mekansal uyumu sağlamak için görsel alanı sabitler, bu işlev görsel sistem ile karşılıklı etkileşimle çalışır. Bu bilgiler hareket etmemizi, cisimleri algılamamızı sağlarlar. Proprioseptif ve motor sistemlerle karşılıklı etkileşimle çalışmasıyla ise duruş ve dengenin korunması sağlanır.

  • Katılım Ücreti: 100 TL
  • Katılım için: kayit@ucuncunorobilimkongresi.com