KURS: DENEYSEL NÖROBİLİMDE HAYVAN MODELLEME

KURS: DENEYSEL NÖROBİLİMDE HAYVAN MODELLEME

Eğitim Programı:

 • 11:15 – 12:30
  • Deneysel Nörobilimde Hayvan Modelleme: Hakan S. Orer
  • Epilepside Deneysel Modeller: Nihan Çarçak Yılmaz
   • İnsandaki doğal süreci başlangıçta bir travmayı takip eden latent period ve sonrasında spontan tekrarlayıcı nöbetlerle oldukça iyi taklit eden bazı hayvan modelleri yeni antiepileptik ilaçların keşfi ve preklinik çalışmalarında oldukça sık kullanılmaktadır. Epilepsi nörobiyolojisinin aydınlatılmasında sıklıkla, kronik modeller (kindling), kemokonvülsan ajanlar ya da elektriksel uyarı ile indüklenen akut nöbet modeller, status epileptikus modeli, absans epilepsisinin genetik ve farmakolojik modelleri kullanılmaktadır.Nöbet ve epileptogenez mekanizmalarının aydınlatılması, yeni antiepileptik ilaçların keşfedilmesi, özellikle epileptogenez sürecini hedefleyen yeni tedavi yaklaşımlarının ortaya konması amacıyla kullanılan deneysel epilepsi modelleri ve bu modeller üzerinde uygulanan ileri deneysel araştırma yaklaşımları hem epilepsi hem de nörofizyoloji alanındaki çalışmaların ilerlemesine katkıda bulunmaktadır.
 • 14:00 – 14:45 Psikiyatrik Hastalıklarda Deney Hayvanları Modelleme: Tayfun Uzbay
  • Psikiyatrik hastalıkların tedavisi her ne kadar 20. yüzyılı boyunca ve 21. yüzyılın başlarında önemli aşamalar sergilemiş ve yeni ilaçlar tedaviye sunmuş olsa da bu ilaçlarla tedavide henüz aşı ve enfeksiyonların tedavisinde elde edilen önemli başarılara ulaşılamamıştır. Anksiyete ve depresyon tedavisinde bazı etkili ilaçlara sahibiz.
   Ancak ilaçların yan etkileri ve bazı kişilerde etki göremememiz ciddi sorunlar olarak önümüzde duruyor. Öte yandan şizofreni otizm gibi hastalıkların tedavisinde kullandığımız ilaçlarla hastalığın sonucu olan belirtileri kısmen kontrol etme dışında önemli bir etkiye sahip değiliz. Okul çağındaki dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda (DEHB) stimülan kullanımının yararı konusunda tartışmalar sürüyor.
   Bu durum bahse konu psikiyatrik hastalıklar için yeni ve etkili tedavi stratejilerinin geliştirilmesini zorunlu kılıyor. Psikiyatrik hastalıklarda ilaç geliştirme için olmazsa olmaz bir ara kademe ilaç adaylarının insana verilme öncesi deney hayvanlarında hastalığı taklit eden bir model üzerinde etkisinin kanıtlanmasıdır. Bu modellerin öngörüsel, görüntüsel ve yapısal yeterliliğe sahip oldukları ölçüde test edilen ilaç insanlarda daha etkin ve güvenli kullanılabilir. Ne yazık ki hayvan modellerinin çoğu her üç ölçütü aynı anda ve etkin biçimde sağlayamamaktadır.
   Otizm için etkili deneysel modeller geliştirme ihtiyacımızın yanı sıra diğer psikiyatrik hastalık modellerinin de iyileştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu sunumda, anksiyete, depresyon, DEHB, şizofreni ve otizm için kullanılan deneysel hayvan modellerinden örnekler sunulacak ve geleceğe yönelik bazı öngörülerde bulunulacaktır. Beyin yüzyılında etkili ilaçların geliştirilebilmesi için bilimcilerin stratejilerini hastalıkların belirtilerinden çok nedenlerine odaklamalarının yanı sıra koruyucu ve kökten tedavi stratejileri üzerinde çalışmaları gerekmektedir.
   Hızla gelişen yapay zeka teknolojisi yardımıyla hastalıkları çok iyi taklit eden bilgisayar programları üzerinde yapılacak ilaç araştırmaları, deney hayvanları ile daha etkili modeller oluşturmaya yardımcı olabileceği gibi deney hayvanlarına olan gereksinimi tamamen ortadan da kaldırabilir.
 • 15:00 – 15:45 Deney Hayvanlarında Nörogörüntüleme Teknikleri: Oktay Algın
  • Bu kursta fare, sıçan, tavşan, domuz ve koyun gibi deney hayvanlarını görüntüleme konusunda detaylı bilgiler verilecektir. Ayrıca kedi ve köpek gibi ev hayvanlarının çeşitli rahatsızlarındaki görüntüleme tekniklerinden de bahsedilecektir. Kursun içeriği ağırlıklı olarak MR görüntüleme üzerine olacaktır fakat manyetik partikül görüntüleme, tomografi, anjiyografi, ultrason, ekokardiyografi (EKO), yakın alan kızıl ötesi spektroskopi (Near-Infrared Spectroscopy) gibi çeşitli yöntemlerin hayvanlardaki uygulamalarından da söz edilecektir.
 • 16:00 – 17:15
  • Deneysel Migren Modellemesi: Yasemin Gürsoy Özdemir
  • Deneysel İnme Modellemesi: Birgül Baştan Tüzün
  • Deney Hayvanlarında Bilişsel Testler: Hale Yapıcı Eser
 • 17:30 – 18:15 İmmünizasyon Temelli Nöro-İmmünoloji Modelleri: Erdem Tüzün
 • Katılım Ücreti: 150 TL
 • Kontenjan: 45 Kişi
 • Katılım için: kayit@ucuncunorobilimkongresi.com